Specialisatie

Beroepshalve voel ik me natuurlijk als een vis in het water als het gaat om de gezondheidszorg.

Veel van mijn ervaring in het tekstschrijven behelst dan ook het schrijven van teksten die daar iets mee te maken hebben. Zo heb ik deel uit gemaakt van de redactie van een nieuwsbrief voor praktijkondersteuners. Momenteel schrijf ik onder andere voor TPO, het Tijdschrift voor Praktijk Ondersteuning van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Het vertalen van vaktaal naar gewone-mensen-taal is één van de  belangrijkste vaardigheden van een praktijkverpleegkundige. Hoe leg ik complexe ziektebeelden uit, hoe vertaal ik werkingsmechanismen van medicijnen op zo’n manier dat iedereen het begrijpt, zonder dat er essentiële informatie achterwege blijft?

Het vermogen om moeilijke begrippen en termen  om te zetten in begrijpelijke tekst laat zich vrij gemakkelijk uitbreiden naar onderwerpen die niets met de gezondheidszorg te maken hebben. Gebruiksaanwijzingen, technische verhandelingen, reclameboodschappen… ze hebben allemaal gemeen dat er informatie moet worden overgebracht op de lezer. En wel op zo’n manier dat het bezinkt, beklijft, aanslaat.

En dáár ligt dan ook mijn kracht, dáár ontmoet de tekstschrijver de verpleegkundige dan weer: het helder en gestructureerd overbrengen van een boodschap, met de juiste toon.