Maatwerk

Nog een raakvlak tussen tekstschrijven en werken in de zorg: het beste resultaat wordt bereikt met maatwerk. In zorgjargon heet dat “Zorg op Maat”: “De verlening van zorg die precies afgestemd is op de behoefte van de zorgvrager”.

Een vertaling naar tekstschrijven zou kunnen zijn: “Het schrijven van tekst die precies afgestemd is op de behoefte van de opdrachtgever”.  Daarmee ga je echter voorbij aan de onzichtbare derde partij: de lezer van de tekst, oftewel de doelgroep. Een goede tekst voldoet niet alleen aan de behoefte van de opdrachtgever, maar ook aan de behoefte van de doelgroep.

Voordat het schrijven begint zal eerst helder moeten zijn wat de tekst bij de lezer moet bewerkstelligen. Een paar vragen zijn daarbij heel belangrijk:

  • Welke boodschap moet worden overgebracht?
  • Wie behoren tot de doelgroep?
  • Welk gevoel of gedrag moet de tekst bij de lezer oproepen?

Dan is er nog de sfeer die een tekst ademt. Zelfs bij relatief  “standaard” teksten zoals praktijkteksten zal per opdrachtgever een uniek product ontstaan. Want al zijn doelgroep en boodschap misschien praktisch hetzelfde, het gewenste imago en de visie van de opdrachtgevende praktijk zullen in de uiteindelijke tekst tot uiting komen.

En dat is maatwerk.