TEKST met DT?

TEKST met DT staat voor tekst met nèt ietsje meer. Meer zeggingskracht, meer gevoel, meer persoonlijkheid.
TEKST met DT streeft ernaar om met helder en correct taalgebruik de juiste toon te treffen. Zo krijgt elke tekst zijn eigen sfeer.

Het resultaat is steeds een prettig leesbare tekst, afgestemd op de doelgroep. Waar nodig enthousiasmerend, waar gewenst met een flinke dosis humor of juist heel zakelijk. 

TEKST met DT specialiseert zich in de eerstelijns gezondheidszorg. U kunt daar elders op deze website meer over lezen, bijvoorbeeld onder de kopjes Specialisatie en Praktijkteksten .

TEKST met DT: Uw verhaal in klare taal!